Bestretes 2020

Com la utilitzo?

La bestreta és un condicionant de reserva d’un determinat import.
Podeu fer-la servir per a un servei igual o equivalents, com a mínim, a l’import reservat.
També la podeu acumular, no caducarà.

Per exemple:
– Suposem que vau reservar un servei de 1000€ pel qual vau entregar 300€ de bestreta
– Ara reserveu un servei de valor inferior, per exemple 300€: s’utilitzaran 90€ de la bestreta i quedaran 210€ per fer servir en altres serveis fins arribar als 1000€
– Si sou AMPA o escola, també podeu contractar serveis d’Oh Uh Lele Lleure (les monitores d’Els Olivers) i compensar la bestreta de la mateixa manera

Fórmula per calcular l’import que podeu fer servir de la bestreta:

  1. Multiplica l’import del nou servei per l’import de la bestreta entregada
  2. Després, divideix el resultat per l’import del servei reservat i tindràs l’import que podeu fer servir de la bestreta

Els imports restants, com tots els pendents per causa de l’emergència sanitària, no caduquen.